PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM

Putusan Majelis Kehormatan Hakim

TAHUN 2021

NO

BULAN

JENIS PUTUSAN

KET

1.

Januari

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

2.

Februari

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

3.

Maret

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

4.

April

  Tidak ada putusan   Tidak ada putusan

5.

Mei

   Tidak ada putusan    Tidak ada putusan

6.

Juni

  Tidak ada putusan   Tidak ada putusan

7.

Juli

Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

8.

Agustus

Tidak ada putusan Tidak ada putusan

9.

September

Tidak ada putusan   Tidak ada putusan

10.

Oktober

   

11.

Nopember

   

12.

Desember

   

TAHUN 2020

NO

BULAN

JENIS PUTUSAN

KET

1.

Januari

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

2.

Februari

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

3.

Maret

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

4.

April

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

5.

Mei

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

6.

Juni

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

7.

Juli

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

8.

Agustus

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

9.

September

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

10.

Oktober

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

11.

Nopember

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

12.

Desember

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

 

TAHUN 2019

NO

BULAN

JENIS PUTUSAN

KET

1.

Januari

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

2.

Februari

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

3.

Maret

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

4.

April

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

5.

Mei

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

6.

Juni

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

7.

Juli

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

8.

Agustus

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

9.

September

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

10.

Oktober

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

11.

Nopember

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

12.

Desember

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

 

TAHUN 2018

NO

BULAN

JENIS PUTUSAN

KET

1.

Januari

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

2.

Februari

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

3.

Maret

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

4.

April

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

5.

Mei

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

6.

Juni

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

7.

Juli

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

8.

Agustus

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

9.

September

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusanL

10.

Oktober

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

11.

Nopember

 Tidak ada putusan  Tidak ada putusan

12.

Desember

 Tidak ada putusan

 Tidak ada putusan

 

TAHUN 2017

NO

BULAN

JENIS PUTUSAN

KET

1.

Januari

-

N I H I L

2.

Februari

-

N I H I L

3.

Maret

-

N I H I L

4.

April

-

N I H I L

5.

Mei

-

N I H I L

6.

Juni

-

N I H I L

7.

Juli

-

N I H I L

8.

Agustus

-

N I H I L

9.

September

-

N I H I L

10.

Oktober

-

N I H I L

11.

Nopember

-

N I H I L

12.

Desember

-

N I H I L

 

TAHUN 2016

NO

BULAN

JENIS PUTUSAN

KET

1.

Januari

-

N I H I L

2.

Februari

-

N I H I L

3.

Maret

-

N I H I L

4.

April

-

N I H I L

5.

Mei

-

N I H I L

6.

Juni

-

N I H I L

7.

Juli

-

N I H I L

8.

Agustus

-

N I H I L

9.

September

-

N I H I L

10.

Oktober

-

N I H I L

11.

Nopember

-

N I H I L

12.

Desember

-

N I H I L