PROFIL STAF

Profil Staf

STAF

    Meitia  Nama : Meitia Eka Rahma, S.T.
 Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu Tengah, 26 Mei 1987
 NIP : 19870526.201101.2.013
 Jabatan/ TMT : Staf Umum dan Keuangan/ 2 Maret 2016
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I/  III/b
 Riwayat Pendidikan
:

1. SD Negeri 37 Pekik Nyaring 1999

2. SMP Negeri 1 Bengkulu 2002

3. SMA Negeri 5 Bengkulu 2005

4. S.1 Universitas  Bengkulu 2010

 Riwayat Pekerjaan :

1. CPNS PA Bengkulu 2011

2. Staf PA Bengkulu 2012

3. Staf PA Lebong 2013

4. Jurusita Pengganti PA Lebong 2013-2014

5. Staf PA Curup 2014-sekarang

 Tanda Jasa : -

 


Syuhidah
 Nama : Syuhidah, S.H.                                              
 Tempat/ Tanggal Lahir : Ogan Komering Ilir, 9 April 1977
 NIP : 19770409.201408.2.003
 Jabatan/ TMT : Staf Umum dan Keuangan/ 2 Maret 2016
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I/  III/b
 Riwayat Pendidikan   
:

1. SD Negeri 07 Arga Makmur 1990

2. SMP Negeri 1 Arga Makmur 1993

3. MAN Bengkulu 1996

4. S.1 Universitas  Bengkulu 2001

 Riwayat Pekerjaan :

1. CPNS PA Curup 2014

2. Staf PA Curup 2015-sekarang

 Tanda Jasa : -

 

    Rusmadi  Nama : Rusmadi Effan                                               
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sekayu, 26 Maret 1961
 NIP : 19610326.198303.1.004
 Jabatan/ TMT : Staf Umum dan Keuangan/ 2 Maret 2016
 Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur/  II/c
 Riwayat Pendidikan
:

1. SD Palembang 1975

2. SMP Negeri Palembang 1979

 Riwayat Pekerjaan :

1. CPNS PA Curup 1993

2. Staf PA Curup 2004-sekarang

 Tanda Jasa :

1. Satya Lencana Karya Satya XXX Tahun

 


Arnold
 Nama : Arnold Deviyanto, A.Md.
 Tempat/ Tanggal Lahir : Curup, 1 Desember 1986
 NIP : 19861201.201503.1.001
 Jabatan/ TMT        : Staf Umum dan Keuangan/ 1 Agustus 2016
 Pangkat/Gol.Ruang      : Pengatur/  II/c
 Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 08 Curup 1999

2. SMP Aloisius Semarang 2002

3. SMA Mardisiwa Semarang 2005

3. D3 ALTRI Jakarta 2010

 Riwayat Pekerjaan :

1. CPNS PA Curup 2015

1. Staf PA Crup 2015-sekarang

 Tanda Jasa : -

 CPNS/CAKIM

                                        
Fahad 01

 Nama : Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 26 Desember 1991                 
 NIP                              
: 19911226.201712.1.004
 Jabatan/ TMT : CPNS/ Calon Hakim PA Kepahiang/ 20-02-2018
 Pangkat/Gol.Ruang  : Penata Muda/  III/a
 Riwayat Pendidikan
:

1. SD N Cikoneng 2004

2. MTS Ishlahul Amanah 2007

4. Madrasah Aliyah Winosari 2010

5. S.1. UIN Sunan Gunung Jati 2014

 Riwayat Pekerjaan :

1. CPNS/ Cakim PA Kepahiang

2. Magang di PA Bandung Kelas IA

 Tanda Jasa 
: -

 

                                                

Endah 01

 Nama                          : Endah Tiara Furi, S.H.I.
 Tempat/ Tanggal Lahir  : Bengkulu, 2 September 1992
 NIP                                 : 19920902.201712.2.001
 Jabatan/ TMT             
: CPNS/ Calon Hakim PA Kepahiang/ 20-02-2018 
 Pangkat/Gol.Ruang                                           
: Penata Muda/  III/a
 Riwayat Pendidikan     
:

1. SDN 1 Bengkulu 2004

2. SMP TMI Darun Najah Jakarta Selatan 2007

3. MAN 1 Model Bengkulu 2010

4. UIN Sunan Kali Jaga 2014

Riwayat Pekerjaan                   :

1. CPNS/Cakim PA Kepahiang

2. Magang di PA Jember Kelas IA

 Tanda Jasa                    : -                                                            

 

 Yuni  Nama : Qurratul A'Yuni, S.H.I.
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu, 21 September 1993
 NIP : 19930921.201712.2.002
 Jabatan/ TMT : CPNS/ Calon Hakim PA Kepahiang/ 20-02-2018
 Pangkat/Gol.Ruang            : Penata Muda/  III/a
 Riwayat Pendidikan
:

1. SDN 59 Bengkulu 2005

2. MTS Daar El-Qolam 2008

3. SMA Darul Ulum 2 BPPT RSBI Jombang             2011

4. S.1 Syariah IAIN Bengkulu 2015

Riwayat Pekerjaan :

1. CPNS/Cakim PA Kepahiang

2. Magang di PA Malang Kelas IA

 Tanda Jasa : -

 


Hesty 01
 Nama                        : Hesti Yozepta Ardi, S.H.I.     
 Tempat/ Tanggal Lahir : lahat, 24 Agustus 1989
 NIP : 19890824.201712.2.001
 Jabatan/ TMT : CPNS/ Calon Hakim PA Kepahiang/ 20-02-2018
 Pangkat/Gol.Ruang             : Penata Muda/  III/a
 Riwayat Pendidikan :

1. SDN 46 Talang Jambi 2002

2. MTS Ar-Rahmah Curup 2005

3. MAN  Ar-Rahmah Curup 2008

4. S.1 Syariah IAIN Wali Songo Semarang 2012

Riwayat Pekerjaan :

1. CPNS/ Cakim PA Kepahiang

2. Magang di PA Yogyakarta Kelas IA

 Tanda Jasa                : -

 

  Zul 01  Nama : Zulfikar, S.H.I.
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu Utara, 10 Agustus 1988
 NIP : 19880810.201712.1.004
 Jabatan/ TMT : CPNS/ Calon Hakim PA Kepahiang/ 20-02-2018
 Pangkat/Gol.Ruang               : Penata Muda/  III/a
 Riwayat Pendidikan
:

1. SDN Rami Mulya 2000

2. MTS MTI Pasir 2004

3. MA MTI Pasir 2007

4. S.1 Hukum UIN Sunan Kali Jaga 2011

Riwayat Pekerjaan :

1. CPNS/ Cakim PA Kepahiang

2. Magang di PA Ciamis Kelas IA

 Tanda Jasa : -